TRACTAMENT D’AIGUA PER OSMOSI 1

TRACTAMENT D’AIGUA PER OSMOSI

Quan es parla de osmosi es fa referència a una operació d’equilibri. En ella, les molècules d’un element solvent (aigua) són capaços de travessar una membrana permeable i així donar lloc a una solució més concentrada.

Aquest fenomen neix amb un objectiu clar, que és la recerca de l’equilibri. En posar dos líquids en contacte que posseeixen diferents concentracions de sòlids en dissolució, s’uniran fins a trobar la concentració més uniforme i estable. Si els fluids són separats per una membrana permeable es podrà observar com el líquid de menys concentració serà el que es mourà a través de la membrana. D’aquesta manera, és com passa al fluid amb major concentració.

Beneficis del tractament d’aigua per osmosi

L’objectiu d’aquest tipus de tractaments és gaudir de més salut i benestar a la llar començant per l’aigua. Un cop realitzat el procés, s’obtindrà una aigua amb les següents característiques:

– Lliure de plom.

L’aigua serà segura per al consum humà.

– Segura per a persones malaltes.

Pacients amb el sistema immunitari deprimit o debilitat podran beneficiar-se d’aquest tipus de tractament d’aigües.

– Filtra la paràsits com el cryptosporidium.

Aquest paràsit pot causar malestars estomacals, així com la deshidratació i desnutrició en nens. Gràcies al tractament per osmosi es pot ingerir aguasin preocupacions.

– Eliminació de sodi.

Qualitat molt beneficiosa per a persones amb pressió arterial elevada.

Com funciona un sistema d’osmosi?

En realitat, es tracta d’un procés físic. L’aigua es mou per una membrana semipermeable des d’una zona de menor concentració de soluts (impureses) cap a una amb més. D’aquesta manera, s’aconsegueix un equilibri entre forces.

Dur a terme aquest procés per aconseguir aigua potable de qualitat al domicili també és possible. Cal destacar que l’aigua passa per la membrana d’osmosi, però els bacteris, virus i contaminants químics no.