• Tots
  • Aire condicionat
  • Calderes
  • Calefacció
  • Decalcificación
  • electricitat
  • Energia solar fotovoltaica
  • Energies renovables
  • General
  • Osmosi

Les plaques solars, també conegudes com a panells solars, són dispositius que converteixen l'energia solar en electricitat....

El manteniment de les energies renovables és fonamental per a garantir un rendiment òptim i una vida útil prolongada dels sistemes d'energia renovable. ...

L'aire condicionat zonificat és un sistema de climatització que permet controlar la temperatura de diferents zones o àrees d'un habitatge o edifici de manera independent. En lloc de tenir un sol termòstat que controla la temperatura en tota la casa o edifici, el sistema zonificat...

La reparació de caldera és un procés tècnic que implica la identificació i correcció de fallades o avaries en sistemes de calefacció central, aigua calenta sanitària i generació de vapor en edificis i residències....

La necessitat de reduir el consum energètic de la llar sense perdre el confort impulsa el desenvolupament de les calderes de gas intel·ligents. Gràcies als avanços tecnològics, especialment les comunicacions sense fils 3G i 4G, les nostres llars es mouen cap al futur....

Muchos clientes nos preguntan cuál es la presión correcta de una caldera de gas para alargar su vida. Si tú también te lo preguntas, te explicamos sobre este tema y sobre las consecuencias de mantenerla demasiado baja o alta....

Els aparells d’aire condicionat són una font de confort i de qualitat de vida durant tot l’any. Els nous models són cada vegada més potents i silenciosos. Gairebé ni es noten… fins que s’espatllen i els trobem a faltar. Fuites de refrigerant, obstruccions en les...

Les instal·lacions d'energia solar fotovoltaica són una inversió segura, tant a nivell econòmic com ambiental. Però, per a aconseguir el seu màxim rendiment, fa falta que estiguin molt cuidades. És per això que Madac s'encarrega del correcte manteniment de l'energia solar fotovoltaica....