instaladors de plaques solars

SERVEI D’ENERGIES ECOLÒGIQUES

Les energies renovables cobren dia a dia més importància, ja que la gent està cada vegada més conscienciada pel que fa a qüestions mediambientals. No obstant això, l’oferta de què disposen resulta críptica i, finalment, només el 11,2% de les llars espanyoles disposa d’algun tipus d’energia renovable.

D’aquests, gairebé el 80% són instal·lacions en habitatges unifamiliars. La calefacció és responsable d’un 47% del consum total i, no obstant això, l’ús d’energies renovables en aquest àmbit és escàs (7,4%).

És en aquest apartat on les energies renovables poden trobar un camp de desenvolupament. Depenent de la disponibilitat d’espai, així com de les possibilitats econòmiques, hi ha possibilitats d’integrar energies renovables a la llar.

Energia solar
Les plaques solars i els seus components serveixen com a receptors d’energia lumínica i són capaços de transformar aquesta en energia elèctrica a través de l’efecte fotovoltaic. Aquest mecanisme està acoblat a un sistema d’acumulació d’electricitat que permet utilitzar l’energia obtinguda durant el dia a la nit, en què no s’està produint. Requereixen grans espais per a la seva instal·lació, pel que són més aconsellables per a habitatges unifamiliars. El seu gran avantatge és que no produeixen cap residu.

Energia provinent de biomassa
Les calderes de pellet (biomassa) són escalfadors de combustió, semblants a les calderes clàssiques, que utilitzen com a font d’energia deixalles orgàniques de la llar o altres fonts naturals (ossos d’oliva, estelles, residus forestals, closques de fruits).

El seu principal avantatge ecològica és la reutilització de material de rebuig. Les calderes de biomassa ofereixen com avantatge addicional que no requereixen de grans espais per a ser instal·lades. Per tant, són ideals per a les llars unifamiliars en blocs d’habitatges.

L’ús d’energies netes permetrà reduir les emissions i el desaprofitament de recursos. Per això, és necessària la seva instal·lació i difusió a les llars.