DEFINICIÓ, ÚS I MANTENIMENT DE LES CAMPANES EXTRACTORAS 1

DEFINICIÓ, ÚS I MANTENIMENT DE LES CAMPANES EXTRACTORAS

En essència, es pot dir que les campanes extractores són electrodomèstics que s’instal·len a la cuina i que tenen com a missió principal eliminar el fum produït a cuinar que pugui sortir dels fogons de manera que aquesta estada no influeixi en el benestar de la resta de la llar .

 

Tipus de sistemes extractors de fum

Entre la gran varietat existent al mercat, anem a destacar els tres models més demandats en l’actualitat.

– La campana retràctil té com a objectiu passar desapercebuda dins de la cuina. Un element que no només busca absorbir tot el fum possible sinó que al mateix temps també pretén resultar atractiu des del punt de vista decoratiu ja que es recull sobre si mateix.

– D’altra banda, i per a major comoditat, tenim la campana integrada al sostre, la qual, és perfecta si el que es té és una illa en la qual s’allotgen els fogons. Tot i que la instal·lació suposa un cost elevat, l’efectivitat de la mateixa sol merèixer la pena.

– També tenim la campana integrada en el taulell. Aquest model és molt efectiu ja que està situat molt a prop dels fogons.

Cada vegada més freqüent en moltes llars, també té la possibilitat de retreure de manera vertical pel que queda oculta un cop s’ha utilitzat.

 

Manteniment de les campanes

El manteniment d’aquests extractors de fums es basa en tres pilars bàsics que són la il·luminació, la neteja i la cura dels filtres.

– De manera regular cal canviar la bombeta que integra, d’aquesta manera, la zona dels fogons sestará sempre perfectament il·luminada.

– La neteja exterior és fonamental ja que així evitem que la brutícia pugui caure en el menjar.

– Els filtres també han de netejar-se regularment perquè el poder d’absorció es mantingui. Aquests poden retirar fàcilment i rentar-se amb aigua.