Correcte manteniment de l'aire condicionat 1

Correcte manteniment de l’aire condicionat

Les temperatures comencen a pujar i ja s’agraeix l’aire acondiconat però com que fa temps que no l’usem, necessita un correcte manteniment de l’aire condicionat. Els aparells de refrigeració, com qualsevol altra instal·lació de la llar, necessiten revisions periòdiques que garanteixin el seu bon estat de salut i que previnguin possibles avaries que surtin cares d’arreglar.

A Madac podem supervisar la instal.lació i verificar el seu rendiment perquè l’equip rendeixi al 100%. Fuites de refrigerant, obstruccions en les sortides, neteja dels filtres i del desguàs… Els nostres tècnics especialitzats s’encarreguen d’oferir un servei complet i exhaustiu per a resoldre o prevenir qualsevol tipus d’anomalia en el seu aparell d’aire condicionat.

Com fer un correcte manteniment de l’aire condicionat respecte a l’unitat interior?

La unitat interior de l’equip d’aire condicionat requereix d’un manteniment senzill que pot realitzar el propi usuari. D’una banda, hem de realitzar la neteja periòdica dels filtres d’aire condicionat i per un altre, la neteja del desguàs.

Correcte manteniment de l'aire condicionat 2

Per a garantir el seu correcte funcionament, evitar la proliferació de bacteris però també per a mantenir l’estètica de l’equip, és convenient realitzar una neteja superficial de la unitat interior, usant els productes adequats (no abrasius). Es pot utilitzar per a aquest fi una dissolució d’aigua amb un 10% de lleixiu i un ruixador amb un drap sintètic. D’aquesta manera, s’evita que la brutícia s’acumuli dins de la unitat interior, la qual cosa provoca que el rendiment de l’equip baixi, es produeixi un major consum energètic i fins i tot pot ocasionar fallades o avaries.

Els filtres que contenen els equips d’aire condicionat realitzen el filtrat de l’aire absorbint les partícules de pols i pol·len per a evitar que aquests arribin a l’ambient i mantenint l’aire net.

A poblacions com Vilanova i la Geltrú, Sant Pere de Ribes, Cubelles, Cunit, Calafell, el Vendrell, l’Arboç o Sant Sadurní d’Anoia, tenim a la primavera i a l’estiu tenim una alta concentració de pol·len:

  • Pol·len de bedoll és un dels al·lergògens més comuns en l’aire durant la primavera, o més avançat l’any en latituds més altes. A mesura que els arbres floreixen, alliberen petits grans de pol·len que es dispersen pel vent. Un sol arbre de bedoll pot produir fins a cinc milions de grans de pol·len. El pol·len es dispersa pels corrents d’aire i pot transportar-se a grans distàncies. D’aquesta manera, vam mostrar la previsió del pol·len superposat amb la velocitat del vent de 10 m.
  • Pol·len de gespa és el principal desencadenant de les al·lèrgies al pol·len durant els mesos d’estiu. Causa alguns dels símptomes més severs i difícils de tractar. En climes humits, la temporada de pol·len de gespa dura diversos mesos. En climes més secs, la temporada de pol·len de gespa és significativament més curta, igual que la temporada de pol·len de bedolls i oliveres.La precipitació pot netejar l’aire del pol·len, però si s’associa amb tempestes elèctriques, els vents forts inicialment augmenten la concentració de pol·len.
Per aquesta raó, és convenient realitzar una neteja periòdica dels filtres d’aire condicionat, almenys una vegada a l’any, abans que comenci la temporada.

Per a realitzar aquesta labor de manteniment, devem:

  • Obrir la tapa de l’aire condicionat, darrere de la reixeta trobem els filtres de l’aire condicionat. Caldrà extreure’ls per a realitzar la neteja de filtres d’aire condicionat.
  • Tens dues opcions: netejar-los amb una aspiradora per a eliminar la pols i restes de brutícia que pugui haver-hi, o usar aigua freda per a netejar-los completament. En aquest cas, posar-los a assecar a l’ombra, mai al sol per a evitar deformacions (després podrien no tornar a encaixar en l’aparell).
  • Una vegada nets, es tornen a introduir els filtres d’aire condicionat en l’equip de climatització en la mateixa posició i l’equip d’aire condicionat ja estarà en millor condicions per funcionar.

Com netejar un aire concionat per conductes?

Correcte manteniment de l'aire condicionat 3
La neteja dels conductes de l’aire condicionat no és una tasca senzilla i no ha de ser realitzada per qualsevol persona, sinó  per empreses especialitzades o especialistes en aire condicionat per conductes, com la nostra empresa.
Els conductes no s’han de netejar amb tanta freqüència, no obstant això, és recomanable fer-ho almenys una vegada a l’any ja que la mateixa ens garantirà un aire lliure de bacteris i d’òptima qualitat.

Com netejar la unitat exterior de l’aire concionat?

La unitat exterior de l’aire condicionat conté algun dels principals components tècnics de l’aire condicionat: compressor, bescanviador, refrigerant… Les unitats exteriors es col·loquen gairebé sempre a la intempèrie, per la qual cosa és convenient revisar-les i netejar-les superficialment de forma regular perquè no es produeixi acumulació de brutícia i garantir que cap agent extern estigui obstruint el pas de l’aire ni les reixetes del ventilador.

En cas que la unitat exterior pengi de la façana, és molt important verificar l’estat dels suports de l’equip per a evitar accidents. Us recomanem que no ho feu sense coneixements tècnics i de seguretat.

Control de fugides de refrigerant

És necessari supervisar que en l’equip d’aire condicionat no es produeixin fugides de refrigerant. Aquesta operació sempre ha de ser realitzada per un instal·lador que disposi del certificat de manipulació de gasos fluorats, segons l’aprovació del Reial decret 115/2017 de 17 de febrer, com el nostre equip professional.

A Madac complim amb totes les certificacions requerides per a instal·lació d’equips d’aire condicionat.

L’article 15 del Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis (RITE) indica que les instal·lacions tèrmiques s’han de mantenir, en el cas de les llars, cada 4 anys si es tracta de 12Kw o menys, cada 2 anys si és entre 12 i 70 Kw i cada més en els casos de més de 70 Kw. Seguir la llei no només evita possibles sancions econòmiques per part de l’administració, sinó que és la millor garantia d’aprofitament del seu aire condicionat.

A Madac ens podem encarregar de tot.
Demani’ns informació sense cap mena de compromís i l’assessorarem en tot allò que necessiti. Tenim les oficines centrals a Sitges i a Vilafranca del Penedès, però abastem tot el Garraf, l’Alt Penedès i al Baix Penedès. Més de 6.000 clients del territori ja confien nosaltres.

    He llegit i accepto la Política de privacitat

    Articles que et podrien interessar