MADAC CLIMA | Av. de les Flors, 4. Sitges | Tel. 938 102 297

Madac Clima, empresa autoritzada per realitzar la inspecció periòdica del gas

aventatges

Per evitar problemes de funcionament i garantir la màxima seguretat, la llei estableix que cal realitzar una inspecció periòdica de la instal·lació receptora individual del gas en un termini màxim de cinc anys. Madac Clima és una empresa autoritzada per fer aquest tipus de revisions, i com a tal, pot demanar hora al telèfon 93 810 22 97 perquè li realitzem aquesta inspecció.

Avís de la data de la inspecció

Quan la seva empresa distribuidora del gas li enviï l’avís que s’apropa la data de la inspecció, és el moment de contactar amb nosaltres perquè puguem comprovar que tot funcioni correctament. Un cop a casa seva, el nostre tècnic revisarà que no hi hagi cap fuita de gas en la instal·lació i que les canonades del gas no pateixin cap desperfecte. També comprovarà que hi hagi prou ventilació al voltant dels aparells i els comptadors del gas, que s’evaqüin correctament els gasos i que la combustió dels aparells també sigui la correcta, avaluant-los un per un. Un cop fetes les diferents comprovacions i sempre que no es detecti cap anomalia que no es pugui corregir al moment, el tècnic li entregarà un certificat que serà vàlid fins a la propera inspecció periòdica.

L’empresa ha d’estar autoritzada

Recordi que per a la seva seguretat, aquest tipus de revisions només les pot fer una empresa instal·ladora de gas que estigui autoritzada, com és el cas de Madac Clima. Si algú li ofereix fer la revisió sense haver-la demanat prèviament vostè, demani-li el nom i/o categoria i consulti que l’empresa està autoritzada per fer-ho.

Alguns dels consells de seguretat per mantenir en bon estat les instal·lacions del gas són comprovar que la flama sigui blava, estable i silenciosa, tant a la cuina com a les estufes, i mantenir la reixeta de la ventilació neta, sense cap obstrucció.