MADAC CLIMA | Av. de les Flors, 4. Sitges | Tel. 938 102 297

L’osmosi inversa i els descalcificadors, dos sistemes per tractar l’aigua que repara Madac

osmosis y descalcificadores madac

L’objectiu que tenen en comú l’osmosi inversa i el descalcificador és el tractament de l’aigua. Ambdós s’utilitzen com a solució quan l’aigua té uns alts nivells de calç causats per la salubritat o quan les aigües tenen moltes impureses. Ara bé, la gran diferència entre els dos és el volum del servei que presten.

Filtració de l’aigua

D’una banda, l’osmosi inversa és un sistema de filtració de l’aigua, amb la qual obtenim una aigua d’excel·lent qualitat, per beure, cuinar i rentar fruites i verdures, a través d’una petita aixeta addicional. Aquest sistema s’instal·la generalment a sota l’aigüera de la cuina.

Els sistemes d’osmosi inversa funcionen aprofitant les diferents pressions osmòtiques als dos costats d’una membrana. La pròpia pressió de l’aigua de xarxa permet que l’aigua travessi la membrana osmòtica passant a l’altre costat i impedint el pas dels contaminants. D’aquesta manera proporcionen aigua neta, pura, cristal·lina, amb millor sabor i sense olors. La seva efectivitat com a sistema de depuració ronda el 95%.

Es caracteritzen per ser sistemes generalment compactes, que ocupen poc espai i estan dissenyats per facilitar el canvi de filtres. L’equip sol constar de diversos filtres previs (sediments, carbó …) i una membrana osmòtica. Aquests filtres i la membrana s’han de canviar periòdicament per un tècnic.

El descalcificador

D’altra banda, el descalcificador s’utilitza per al tractament de l’aigua de tot l’habitatge i consta d’un aparell que per mitjans mecànics, químics i/o electrònics tracten l’aigua per a evitar, minimitzar o reduir els continguts de sals minerals i les seves incrustacions a les canonades i dipòsits d’aigua potable.

Les aigües dures, és a dir amb alts continguts de sals de calci o magnesi, tendeixen a formar incrustacions minerals a les parets de les canonades. En alguns casos fins i tot bloquegen la totalitat de quasi tota la secció del tub. Un exemple el trobem en les cafeteres i els escalfadors d’aigua, amb l’aigua sense descalcificar les seves parets es corroeixen amb major velocitat obligant a canviar els ànodes de sacrifici amb major freqüència. Amb el descalcificador s’evita que això succeeixi, per tant també disminueix la necessitat d’haver de canviar aquestes peces que es deterioren amb l’aigua no tractada i a mitjà termini acaba esdevenint un important estalvi.

A Madac som experts en osmosi i descalcificadors

A Madac li oferim un servei de reparació i manteniment dels seus sistemes per tractar l’aigua com l’osmosi o els descalcificadors, perquè filtrin l’aigua correctament i la deixin lliure d’impureses. Som servei tècnic de Cillit, empresa líder del sector. La nostra experiència fa que el poguem assessorar sobre la qualitat de l’aigua de casa seva i poguem recomanar-li el millor tractament en funció de les seves necessitats.