MADAC CLIMA | Av. de les Flors, 4. Sitges | Tel. 938 102 297

Energies ecològiques a casa

Energías ecológicas en casa

Ha costat en ple segle XXI, però a la fi dels usuaris hem pres nota de les avantatges de les energies ecològiques a la nostra llar.

A continuació, parlarem dels aspectes avantatjosos de les energies renovables:

Haurem d’analitzar quina energia podrem utilitzar, atès que pot sobrepassar les dimensions de la nostra llar. Un dels punts més importants, és que aquest tipus d’energia és salut ja que són productes d’ecologia.

Pel que fa a les energies a utilitzar podem donar-vos diverses opcions entre les que es troben les següents:

Energia solar fotovoltaica, és ideal per a les comunitats de veïns. La diferència entre el preu de venda i de compra permet que la comunitat es pugui recuperar de la inversió en uns anys. Caldria fer números per comprovar si finalment podries obtenir alguna ajuda autonòmica o estatal.

Instal·lació solar tèrmica de mitja temperatura per a aigua calenta i calefacció:

És ideal per a habitatges unifamiliars, ja que pot cobrir el 90% del consum total i també una part de la calefacció.

Aquesta instal·lació utilitza panells de llum solar amb tubs buits al seu interior amb això el que permet és que la pèrdua de calor es redueixi al mínim possible.

Avantatges

Aquí hem vist diversos tipus de fonts d’energia en el que els avantatges són evidents: estalvi d’energia, abaratiment en la factura i salut tant a la llar com en el medi ambient.

Un altre punt avantatjós i gairebé el més important és que no són infinites, perquè tant el sol, com el vent, l’aigua i la terra són elements que ens dóna la pròpia naturalesa.

Inconvenients

Pot resultar costós si no trobem les ajudes estatals i autonòmiques i pot comportar una mica de dificultat trobar el tipus d’energia que es pugui adaptar a les nostres necessitats pel que fa a mida i preu.