MADAC CLIMA | Av. de les Flors, 4. Sitges | Tel. 938 102 297

Consells perquè el seu sistema d’aire condicionat funcioni perfectament durant aquest estiu

Mantenimiento calefacción y termostato

Per gaudir de l’aire condicionat a casa amb les màximes garanties i sense desagradables sorpreses d’última hora, des de Madac Clima li recomanem que en faci un manteniment previ. Alguns dels problemes més comuns poden detectar-se a temps i evitar que deteriorin el seu sistema d’aire condicionat a llarg termini, per això hem recopilat alguns consells que poden ajudar a millorar-ne el funcionament i aconseguir el confort desitjat:

-La neteja dels filtres. Es tracta d’una de les mesures que ha de prendre per assegurar-se que hi ha una bona circulació de l’aire. En cas contrari, els filtres s’obstrueixen i l’aire no pot sortir correctament, provocant deficiències en la temperatura programada. Si els filtres estan bruts, la distribució de l’aire no és homogènia, produint diferències de temperatura no desitjades.

-La revisió de la pressió del gas. De vegades els equips d’aire condicionat poden tenir
pèrdues del gas refrigerant perquè el circuit de refrigeració presenta alguna fuita. Si detecta que el seu sistema d’aire condicionat no refreda prou, pot ser degut a una falta de pressió fruit d’aquestes pèrdues.

-La revisió dels conductes de distribució. També cal comprovar que els conductes que distribueixen l’aire estiguin en bon estat, i no presentin fuites ni provoquin sorolls indesitjats.

Control de la temperatura i de cabals d’aire. Es tracta de revisar si el sistema assoleix la temperatura desitjada i de si fa circular el volum d’aire apropiat per aconseguir-la.
Totes aquestes mesures permeten assegurar que l’equip d’aire condicionat funcioni correctament, i evita que la despesa en electricitat sigui més elevada el necessari, atès que una avaria en el sistema pot fer incrementar la factura de la llum i disminuir la rendibilitat desitjada. Mitjançant una revisió de l’equip es garanteix un bon servei, així com que el consum sigui mínim i que el confort que dóna l’aparell sigui l’adequat.

Una bona instal·lació, essencial

Perquè un sistema d’aire condicionat sigui òptim, és essencial haver realitzat una bona instal·lació que hagi tingut en compte tant la distribució de l’equip a les diferents habitacions com la potència de l’aparell. En aquest sentit, és aconsellable que la sortida d’aire mai no incideixi directament sobre els usuaris, i que la potència sigui idònia, ja que si és excessiva pot arribar a crear molèsties, i, si és deficient, pot no assolir la temperatura adequada. També és important controlar que la humitat sigui correcta, ja sigui a través del mateix aparell d’aire condicionat, o mitjançant un humidificador.

Li recordem que Madac Clima és una empresa especialitzada en la instal·lació i el manteniment de l’aire condicionat. Si té una avaria, o desitja informació al respecte, contacti amb nosaltres a través del telèfon 93 810 22 97 i l’assessorarem perquè gaudeixi de casa seva amb el màxim confort.